Nhờ kết quả kinh doanh năm 2020 tăng vượt trội, HĐQT Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh trình cổ đông tỷ lệ chi trả cổ tức 40%, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra trước đó là tối thiểu 20%.

Năm 2020, bất chấp đại dịch covid-19 bất ngờ bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp trong hầu hết mọi lĩnh vực ngành nghề, Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS) vẫn đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần hợp nhất 3.256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 873 tỷ đồng.

Đất Xanh Services - Trả cổ tức gấp đôi cho cổ đông so với dự kiến trong năm 2021

Có được kết quả này là nhờ HĐQT Dat Xanh Services đã kịp thời đưa ra phương án kinh doanh chuyển đổi từ offline qua online phù hợp với dịch bệnh, nắm bắt thời điểm vàng của nền kinh tế để mở bán sản phẩm, thúc đẩy nhân viên và đơn vị kinh doanh bán hàng, tìm kiếm các dự án phân phối mở rộng thị phần trên thị trường, đạt được kết quả kinh doanh khả quan.

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn điều lệ của DXS là 3.224,7 tỷ đồng, thặng dư vốn gần 341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 456 tỷ đồng.

Lợi nhuận khả quan, HĐQT quyết định trình cổ đông nâng cổ tức năm 2020 từ mức tối thiểu 20%/lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lên mức 40% tương đương 352 tỷ đồng, gồm 13% cổ tức tiền mặt và 27% cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đó, cổ tức tiền mặt 13%, tương ứng chi ra 114,9 tỷ đồng đã được DXS tạm ứng trong năm 2020. Còn với phần cổ tức 27% bằng cổ phiếu sẽ chi trả trong năm 2021.

Cụ thể, DXS có tờ trình chi tiết về việc phát hành cổ phiếu trong năm 2021 để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với 358,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DXS dự kiến phát hành 53,73 triệu cổ phiếu, tương ứng 15%. Nguồn trả cổ phiếu thưởng một phần từ lợi nhuận giữ lại tương ứng với phần cổ tức bằng cổ phiếu 27% và một phần từ thặng dư vốn. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền, cứ 100 quyền nhận 15 cổ phiếu mới).

Năm 2021, DXS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.483 tỷ đồng, tăng gần 70%

Bước sang năm 2021, DXS tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng bứt phá với doanh thu thuần hợp nhất 7.598 tỷ đồng, tăng 133,35%, và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, tăng gần 70% so với thực hiện năm 2020. Với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, môi giới bất động sản chiếm khoảng 30% thị phần trên cả nước (theo báo cáo từ Savill năm 2019), mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Đất Xanh được đánh giá hoàn toàn khả thi.

Nếu so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành, Đất Xanh đang dẫn đầu kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021. Trong khi đó, Bất động sản Thế Kỷ đặt tham vọng doanh thu năm 2021 là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 408 tỷ đồng, tăng 36%. Còn Khải Hoàn Land có quy mô nhỏ hơn cũng đặt kế hoạch năm 2021 doanh thu 1.514,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 321,1 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, để hoàn thành mục tiêu trên, năm 2021, DXS sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới và hệ thống trên khắp vùng miền cả nước – đây là cơ sở quan trọng để DXS có thể đón đầu được các cơ hội tăng trưởng của thị trường, bán chéo sản phẩm mang lại hiệu quả khác biệt. Bên cạnh đó, DXS tăng cường nguồn lực xây dựng hệ sinh thái công nghệ bất động sản dành cho môi giới bán mới, môi giới bán lại và các dịch vụ bất động sản khác (dịch vụ tài chính, quản lý tài sản, định giá tài sản trực tuyến, kiểm tra quy hoạch trực tuyến…).

Trụ sở toà nhà Đất Xanh Group DXO

Năm 2021, DXS đặt mục tiêu lợi nhuận tăng tới 70%, lên đến 1.483 tỷ đồng sau thuế.

Năm 2021, cổ tức dự kiến của DXS lên đến 45%/lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của DXS, công ty còn dự định trích quỹ khen thưởng 2%/LNST, quỹ phúc lợi 1%./LNST. Ngoài ra, nếu Công ty đạt LNST thuộc cổ đông công ty mẹ vượt mức 1.483 tỷ, thì sẽ thưởng vượt kế hoạch HĐQT 10% trên phần vượt chỉ tiêu LNST ĐHĐCĐ giao, tương tự cho Ban điều hành cũng ở tỷ lệ này.

Trước đó, tháng 4/2021 vừa qua, DXS đấu giá thành công 71,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ. Lần IPO này Đất Xanh thu hút được nhiều nhà đầu tư cá nhân và cả các tổ chức nước ngoài với sự tham gia của hầu hết các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hiện trong cơ cấu cổ đông lớn của DXS, bên cạnh Công ty mẹ Đất Xanh (DXG) còn có Vinacapital. Nguồn vốn huy động được từ đợt IPO vừa qua và việc thay đổi cơ cấu cổ đông là tiền đề để DXS tiếp tục phát triển các mảng dịch vụ bất động sản, tiếp tục là công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu Việt Nam.